BroCraft.se
33 members online
mc.brocraft.se
Loading ...

Användar Villkor

ANVÄNDARAVTAL
För att få använda BroCrafts's hemsidas tjänster krävs det att du har ett registrerat medlems konto. Innan du blir medlem måste du läsa och godkänna följande regler och riktlinjer:

Ålder
Du måste vara minst 13 år gammal  för att skapa ett konto hos oss. Eller med förälders tillstånd.

Förändringar
Regler, riktlinjer och villkor kan ändras. Det är användarens ansvar att hålla sig uppdaterad. När ändringar senaste skedde visas längst ner på denna sida.

Personlig integritet
All inkommande datakommunikation lagras och kan användas för att följa upp eventuella missbruk av tjänsten, alternativt användas inom lagens ramar.

Missbruk av tjänsten
Kan komma att genera att man blir avstängd (bannad) från BroCraft servrar inc Discord

Uppförande
Bemöt andra som du själv vill bli bemött
FORUM REGLER & RIKTLINJER
 1. Rubrik
  Trådens rubrik ska ge en korrekt bild av vad tråden handlar om.
 2. Trådstart och forumval
  Se till att du postar ditt inlägg i rätt underforum.
 3. Trams och off-topic
  Inlägg som klassificeras som off-topic eller trams kan raderas utan förvarning och/eller motivering.
 4. Avatar och signatur
  Din avatar får inte innehålla något som kan uppfattas som olämpligt.
 5. Hot och personangrepp, docking
  Personangrepp, trakasserier, hot eller liknande är strängt förbjudet.
 6. Personliga ärenden
  Personliga ärenden, diskussioner eller liknande skall inte ske i forumet. Använd istället PM funktionen.
 7. Svensk lag
  Allt postande och innehåll skall följa svensk lag.
Till sist, vi är här för vi gillar spel. Och ska försöka bidra med en positiv stämming <3
Uppdaterad: 2 Mars 2021
By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.