BroCrafts

Välkommen till BroCrafts's Bans Lista.

Är du bannad?
Tråkigt, då har du inte skött dig på servern. Har du en tempban får du vänta tiden ut.
Är den permanent så är den permanent. Vi säljer inga undbans eller någon andra chans.
Tillbaka till hemsidan